belka loga

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wszyscy Razem" informuje o zakończeniu postępowania przez Radę Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków, które wpłynęły w ramach przedsięwzięcia – Rozwój działalności gospodarczej z poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

pdf Protokół Rady z dnia 29.09.2021 r.

pdf Uchwała nr 232 z dnia 29.09.2021 r.

pdf Uchwała nr 235 z dnia 29.09.2021 r.

belka loga

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wszyscy Razem" informuje o zakończeniu postępowania przez Radę Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków, które wpłynęły w ramach przedsięwzięcia – Edukacja, aktywizacja, zachowanie dziedzictwa lokalnego, integracja lokalnej społeczności z poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do pobrania 

1. Protokół z posiedzenia. *pdf

2. Uchwała Nr 189/ XLIII/2021. *pdf

3. Załacznik do Uchwały Nr 189/XLIII/2021. *pdf 

4. Uchwała Nr 201/XLIII/2021. *pdf 

5. Załacznik do Uchwały Nr 201/XLIII/2021. *pdf

belka loga2

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wszyscy Razem" informuje o zakończeniu postępowania przez Radę Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków, które wpłynęły w ramach przedsięwzięcia - Zwiększenie dostępności do infrastruktury służącej społeczności lokalnej dla poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020