belka logaStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wszyscy Razem" informuje o zakończeniu postępowania przez Radę Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków, które wpłynęły w ramach konkursu dla Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania: Podnoszenie kapitału mieszkańców wraz z ochroną środowiska.

W załączeniu protokół wraz z listą operacji wybranych do dofinansowania z VII posiedzenia Rady Stowarzyszenia odnośnie naboru wniosków nr 04/2017.

ikona pdfProtokół z VII posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania "Wszyscy Razem" z dnia 19 października 2017 r. (18,47 MB)

Uchwała Nr 75/VII/2017 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania - nabór 04/2017

Uchwała Nr 63/VII/2017 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naborów wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR