belka loga

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wszyscy Razem" informuje o zakończeniu postępowania przez Radę Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków, które wpłynęły w ramach konkursu dla Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania: Zwiększenie dostępności do infrastruktury służącej społeczności lokalnej – Projekty Grantowe.

W załączeniu protokół wraz z listą operacji wybranych do dofinansowania z IX posiedzenia Rady Stowarzyszenia odnośnie naboru wniosków nr 01/2017.

ikona pdfProtokół wraz z listą rankingową (679,61 KB)