belka loga2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wszyscy Razem" informuje o zakończeniu postępowania przez Radę Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków, które wpłynęły w ramach konkursu dla Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania: Rozwój działalności gospodarczej.

W załączeniu lista rankingowa oraz protokół z III posiedzenia Rady Stowarzyszenia odnośnie naboru wniosków nr 03/2017

Załączniki (listy operacji należy przed otworzeniem pobrać na dysk komputera):

ikona pdfProtokół z III posiedzenia Rady Stowarzyszenia (3.76 MB)

pdfLista operacji wybranych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 03/2017 (4.3 MB)

ikona pdfLista operacji nie zgodnych z warunkami przyznania pomocyokreślonymi w PROW na lata 2014-2020 (1.03 MB)