belka loga2

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wszyscy Razem" informuje o zakończeniu postępowania przez Radę Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków, które wpłynęły w ramach naborów 01/2018 dla Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania :Podjęcie działalności Gospodarczej .

W załączeniu protokół wraz z listą operacji wybranych do dofinansowania z XIII posiedzenia Rady Stowarzyszenia odnośnie naboru wniosków nr 01/2018.

pdfProtokół z XIII posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania "Wszyscy Razem" z dnia 21 marca 2018 r.

pdfUchwała Nr 103/XIII/2018 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem.

pdfUchwała Nr 112/XIII/2018 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania.