Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”

 1. Marian Kmieciak – Prezes
 2. Mirosław Jakubczak – Wiceprezes
 3. Władysław Czarnecki – Skarbnik
 4. Mariola Sitarek – Sekretarz
 5. Piotr Papis
 6. Grzegorz Gietka
 7. Marian Andrzej Wesołowski
 8. Edyta Fudalewska
 9. Chmielewski Sławomir
 10. Marek Klimek

Skład Rady Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem

 1. Marek Mikołajewski – Przewodniczący Rady
 2. Mariusz Dziuba
 3. Anna Papis
 4. Monika Waśkiewicz
 5. Elżbieta Wrzosek
 6. Kamil Broniecki
 7. Wiktoria Starnawska
 8. Janusz Kawęczyński
 9. Jacek Milczarski
 10. Maciej Piatkowski