Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem”  ogłasza konkurs fotograficzny PIĘKNO OBSZARU LSR

 

belka loga

Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem

ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na przedsięwzięcie

PROMOCJA ZASOBÓW I PRODUKTÓW LOKALNYCH

Celem Równać Szanse jest wsparcie takich projektów, które rozwijają u młodych ludzi kompetencje społeczne takie jak: praca w grupie, komunikacja, planowanie, odpowiedzialność.
Tematyka projektów może być różnorodna, istotne jest aby młodzi ludzie w wieku 13- 19 lat uczyli się poprzez doświadczanie: tworząc spektakle, gry terenowe, filmy, koncerty czy pokazy lub realizując inne swoje pasje.

 

 

belka loga

 

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem”

Ul. Opoczyńska 35          

Tel./fax.: (048) 67 10 010

26 – 415 Klwów              

biuro@lgdwr.pl

 Zaproszenie

 Zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone przygotowaniu wniosków projektowych w związku z planowanym naborem wniosków w zakresie działania: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla operacji związanych z przedsięwzięciem” Promocja zasobów i produktów lokalnych”. Szkolenie odbędzie się 26 sierpnia 2019r. o godzinie 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Nowym Mieście nad Pilicą. Spotkanie zostanie przeprowadzone przez pracowników LGD „Wszyscy Razem”.

 

67621075 2859732947434909 5973821749458894848 nW dniu 05 sierpnia 2019 r. LGD „Wszyscy Razem” w ramach Planu Komunikacji na rok 2019 wzięło udział w XXVII Dniach Papryki w Potworowie. Podczas wydarzenia Biuro LGD zorganizowało stoisko promocyjno-informacyjne. Pracownicy biura LGD „Wszyscy Razem” udzielali  informacji o działalności Stowarzyszenia, obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju oraz o możliwości dofinansowania projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Wśród odwiedzających stoisko LGD dużym zainteresowaniem cieszyły się wydane przez nas materiały informacyjno – promocyjne: foldery, mapy i przewodniki.