Na podstawie §19 ust.4 punkt 4 Statutu Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”, zwołuje na wniosek Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 16 września 2016r. (piątek) o godzinie 14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą (sala konferencyjna)

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania.
  3. Przedstawienie porządku zebrania.
  4. Przyjęcie porządku zebrania.
  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zakończenie zebrania.