belka loga2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W dniu 20.02.2017r. w Sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Klwowie odbyło się II posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Wszyscy Razem dotyczące wyboru wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naborów 02/2016 dla poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na la ta 2014- 2020 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Do biura wpłynęło 11 wniosków, których całkowita wartość operacji wyniosła 1 792 119,91 zł. Wszystkie wnioski uzyskały minimalną liczbę punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru i zostały wybrane do dofinansowania.

 Załączniki: (w przypadku problemów z wyświetleniem w przeglądarce, należy przed otwarciem zapisać plik na dysku)

ikona pdfProtokół z II posiedzenia Rady LGD "Wszyscy Razem" z dnia 20 lutego 2017 r. (2.6 MB)

ikona pdfLista operacji wybranych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 02/2016 (773.11 kB)

pdfLista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru oraz LSR (1.86 MB)