posiedzenie Rady

belka loga2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W dniu 31.01.2017r. w Sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Klwowie odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Wszyscy Razem dotyczące wyboru wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naborów 01/2016 dla poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na la ta 2014- 2020 – podejmowanie działalności gospodarczej. Do biura wpłynęło 21 wniosków, których całkowita wartość operacji wyniosła 1 050 000,00 zł. Wszystkie wnioski uzyskały minimalną liczbę punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru i zostały wybrane do dofinansowania.

Załączniki: (w przypadku problemów z wyświetleniem w przeglądarce, należy przed otwarciem zapisać plik na dysku)

ikona pdfLista operacji wybranych do dofinansowania (998.15 kB)

ikona pdfLista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju w ramach naboru 1/2016 (1.09 MB)

ikona pdfProtokół z posiedzenia Rady (3.01 MB)

 

Posiedzenie Rady
Posiedzenie Rady Posiedzenie Rady
Posiedzenie Rady
Posiedzenie Rady Posiedzenie Rady
Posiedzenie Rady
Posiedzenie Rady Posiedzenie Rady
Posiedzenie Rady
Posiedzenie Rady Posiedzenie Rady
Posiedzenie Rady
Posiedzenie Rady Posiedzenie Rady