belka loga

Ogłoszenie nr 1/2019

Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem  ogłasza  nabór  wniosków  o  udzielenie  wsparcia     w ramach  poddziałania  19.2  „Wsparcie  na  wdrażanie operacji  w  ramach  strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Do pobrania:

pdf  Pełna treść ogłoszenia.