Zapraszamy do zapoznania się z nową ulotką informacyjną na temat Lokalnej Grupy Działania "Wszyscy Razem". Ulotka znajduje się w dziale Promocja

Szkolenie

W dniu 24 czerwca 2016 roku odbyło się szkolenie pod nazwą  „Zasady Wdrażania Lokalnej Strategii Kierowanej przez Społeczność Lokalną”.

LGD Wszyscy Razem zwraca się z uprzejma prośbą o przedstawienie elektronicznej oferty cenowej.

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawę materiałów promocyjnych i reklamowych według poniższej specyfikacji.

Podpisanie umowy

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” otrzymała środki z programu PROW na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2016–2023.