Z przyjemnością informujemy, że 29 czerwca 2018r w Urzędzie Gminy w Odrzywole zostały podpisane umowy o powierzenie grantu na realizację 20 projektów grantowych w zakresie „Zachowania dziedzictwa lokalnego oraz budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” o łącznej wartości 300 000 zł.
Na podpisanie umów przybyli uprawnieni zgodnie z KRS reprezentanci Stowarzyszeń z powiatu grójeckiego i przysuskiego, których operacje zostały wybrane do dofinansowania w ramach pierwszego naboru grantowego. Uroczystość otworzył Prezes Zarządu –Marian Kmieciak witając wszystkich i dziękując za przybycie. Nasza Lokalna Grupa Działania jako kolejna na Mazowszu podpisała w dniu 15 czerwca umowę o przyznaniu pomocy Nr 00007-6935-UM0720006/17 na realizację projektu grantowego z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Podpisanie w/w umowy umożliwiło podpisanie umów Lokalnej Grupie Działania ”Wszyscy Razem” z grantobiorcami.


Już wkrótce na naszym obszarze Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” powstanie wiele nowych obiektów, które będą służyć społeczności lokalnej.
Granty otrzymały:
• Ochotnicza Straż Pożarna Błędowie
• Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość”
• Ochotnicza Straż Pożarna w Rożcach
• Łęczeszyckie Stowarzyszenie Wędkarskie
• Ochotnicza straż Pożarna w Wilkowie
• Klub Sportowy Potworów w Potworowie
• Stowarzyszenie Chilibabki z Potworowa
• Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe Ziemi Odrzywolskiej
• Klub Sportowy Mogielanka
• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Pniewy
• Ludowy Klub Sportowy Pniewy
• Stowarzyszenie Aktywni dla Nowego Miasta
• Stowarzyszenie Babska Rzeczpospolita Klwów
• Stowarzyszenie Rozwadzianki
Gratulujemy i życzymy powodzenia naszym grantobiorcom przy realizacji zadań.

7

11

14