Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem informuje, że w dniach od 01.12.2016-02.12.2016 biuro będzie nieczynne. Osoby zainteresowane udzieleniem doradztwa zapraszamy do filii biura do Mogielnicy. Za utrudnienia przepraszamy.

belka logaLokalna Grupa Działania Wszyscy Razem

ZAPRASZA:

Wszystkich, którzy mają pomysł na własny biznes i noszą się z zamiarem skorzystania z dofinansowania z Funduszy Europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na spotkania informacyjne związane z planowanym naborem wniosków w ramach lokalnej strategii rozwoju.

belka loga

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na spotkanie inauguracyjne rozpoczęcie naborów wniosków w ramach „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW 2014-2020, które odbędzie się 14 października 2016 roku o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Nowym Mieście nad Pilicą.

Wszystkim potencjalnym beneficjentom pomocy w ramach działania LEADER przypominamy, że zgodnie z § 4. ust. 1. ROZPORZĄDZENIA MRiRW z dn. 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020:

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” działająca na obszarze pięciu gmin powiatu przysuskiego tj.: Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Rusinów i pięciu gmin powiatu grójeckiego tj.: Belsk Duży, Błędów, Mogielnica, Nowe Miasto nad Pilicą, Pniewy rusza niebawem z naborami wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Pomoc będzie przyznawana na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność poprzez podejmowanie działalności gospodarczej.

Informujemy, że w dniach 8-9 września 2016 roku biuro będzie nieczynne. Przepraszamy za utrudnienia

Na podstawie §19 ust.4 punkt 4 Statutu Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”, zwołuje na wniosek Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 16 września 2016r. (piątek) o godzinie 14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą (sala konferencyjna)

LGD „Wszyscy razem” z siedzibą w Klwowie, w związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym dostawy oraz wdrożenia aplikacji elektronicznej do wyboru wniosków aplikacyjnych niezbędnych do realizacji LSR na lata 2014-2020 – Platforma Oceny Projektów informuje, że na wykonanie zadanie wpłynęło 11 ofert, wszystkie spełniły kryterium formalne zgodności z wymaganiami. W związku z tym zamawiający wybrał ofertę o najniższej cenie złożoną przez:

Omikron Mariusz Wachowicz

Proponowana kwota realizacji zamówienia to 1 946 zł brutto.

Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa.

Lokalna Grupa Działania "Wszyscy Razem" informuje, że biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30