belka loga2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone przygotowaniu fiszek projektowych w ramach projektów grantowych, które zostanie przeprowadzone przez LGD „Wszyscy Razem” w związku z planowanym naborem wniosków w zakresie działania: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla operacji związanych z projektem grantowym.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem działając na podstawie § 19 ust. 4 punkt 8 Statutu Lokalnej Grupy Działania Wszyscy Razem zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Wszyscy Razem, które odbędzie się w dniu 26.06.2017r. (poniedziałek) o godzinie 12:00 w Ośrodku nad Drzewiczką w Nieznamierowicach.

belka loga2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wszyscy Razem" informuje o zakończeniu postępowania przez Radę Stowarzyszenia protestu dotyczącego naboru wniosków 03/2017 organizowanego przez LGD w okresie od 15.03.2017 r. do 30.03.2017 r.

belka loga2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Przewodniczący Rady LGD „Wszyscy Razem ”, uprzejmie informuje, że w dniu 31.05.2017 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą odbędzie się IV posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”.

belka loga2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Przewodniczący Rady LGD „Wszyscy Razem ”, w związku z zakończonym naborem wniosków nr 03/2017 o udzielenie wsparcia w zakresie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW 2014-2020, zwołuje posiedzenie Rady w dniu 8 maja 2017 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą.

W celu zapewnienia wnioskodawcom/beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR przygotowuje specjalny portal, na którym wnioskodawcy/beneficjenci działań/poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014-2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

belka loga2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone przygotowaniu wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu, które zostanie przeprowadzone przez LGD „Wszyscy Razem” w związku z realizowanym naborem wniosków w zakresie działania: 19.2 Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla operacji związanych z rozwojem działalności gospodarczej. Spotkanie odbędzie się 1 marca o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Nowym Mieście nad Pilicą.

belka loga2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Przewodniczący Rady LGD "Wszyscy Razem", w związku z zakończonym naborem wniosków nr 02/2016 o udzielenie wsparcia w zakresie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach PROW 2014-2020, zwołuje posiedzenie Rady w dniu 20 lutego 2017 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Klwowie.

belka loga2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Przewodniczący Rady LGD „Wszyscy Razem ”, w związku z zakończonym naborem wniosków nr 01/2016 o udzielenie wsparcia w zakresie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW 2014-2020, zwołuje posiedzenie Rady w dniu 31 stycznia 2017 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Klwowie.

Informujemy, że w dniu 4 stycznia 2017 roku biuro będzie nieczynne. Wszelkie informacje można uzyskać w Filii Lokalnej Grupy Działania w Mogielnicy lub pod numerem tel: 48 66 35 149 w. 36 Przepraszamy za utrudnienia.