Drukuj
Odsłony: 1773

belka loga

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” działając na podstawie § 19 ust. 4 punkt 8 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”, które odbędzie się w dniu 22.01.2018 (poniedziałek) o godzinie 15:30 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Powitanie.
  2. Stwierdzenie kworum na podstawie listy obecności członków Walnego Zebrania Członków
  3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania oraz Protokolanta Walnego Zebrania Członków.
  4. Przedstawienie oraz przyjęcie porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
  6. Uzupełnienie składu Rady.
  7. Wolne głosy i wnioski.
  8. Zakończenie posiedzenia Walnego Zebrania Członków.