LGD „Wszyscy razem” z siedzibą w Klwowie, w związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym dostawy oraz wdrożenia aplikacji elektronicznej do wyboru wniosków aplikacyjnych niezbędnych do realizacji LSR na lata 2014-2020 – Platforma Oceny Projektów informuje, że na wykonanie zadanie wpłynęło 11 ofert, wszystkie spełniły kryterium formalne zgodności z wymaganiami. W związku z tym zamawiający wybrał ofertę o najniższej cenie złożoną przez:

Omikron Mariusz Wachowicz

Proponowana kwota realizacji zamówienia to 1 946 zł brutto.

Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa.